के पारित होला गाँजा विधेयक ?

सांसद्ले यसरी ल्याएको विधेयकलाई निजी विधेयक या गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म निजी विधेयक बनेका इतिहास पनि छन् ।

By Prateek Dhakal | April 18, 2023 | 0 Comments

Trending Post

Hot Categories

4
2
2
1