ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम यी सबै विषयहरुको विस्तृत व्याख्या वेदमा गरिएको छ ।