सांसद्ले यसरी ल्याएको विधेयकलाई निजी विधेयक या गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म निजी विधेयक बनेका इतिहास पनि छन् ।